Hotărârile autorității deliberative

Acte administrative adoptate de Consiliul local, acte cu caracter normativ, individual; Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;


Nr. Data Scurtă descriere Fișier
- - . . . în curs de actualizare -
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
55 23.11.2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Budești
54 23.11.2022 privind a cincea rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Budești pe anul 2022
53 14.11.2022 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Modernizare corp clădire sediu Primărie Budești”
44 26.09.2022 privind revocarea Hotărârii Consiliului local al comunei Budești nr. 27 din 29.07.2022 privind concesionarea directă a spațiului cu destinație de cabinet medical către Cabinetul medical individual dr. Gergely Baling
43 22.09.2022 privind a treia rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Budești pe anul 2022
16 14.03.2022 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr.5 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr.1277 din 06.12.2018
15 14.03.2022 privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate aferente Contractului de concesiune nr. 1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud
14 14.03.2022 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud, forma consolidată
12 16.02.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Budești
11 16.02.2022 privind solictarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate aferenta Contractului de concesiune nr.1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud
10 16.02.2022 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud, forma consolidată
09 16.02.2022 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 5 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr.1277 din 06.12.2018
02 17.01.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Budești pe anul 2022
01 05.01.2022 privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022-2025 pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud”
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Observații
55 23.11.2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Budești -
54 23.11.2022 privind a cincea rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Budești pe anul 2022 -
53 14.11.2022 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Modernizare corp clădire sediu Primărie Budești” -
44 26.09.2022 privind revocarea Hotărârii Consiliului local al comunei Budești nr. 27 din 29.07.2022 privind concesionarea directă a spațiului cu destinație de cabinet medical către Cabinetul medical individual dr. Gergely Baling -
43 22.09.2022 privind a treia rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Budești pe anul 2022 -
16 14.03.2022 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr.5 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr.1277 din 06.12.2018 -
15 14.03.2022 privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate aferente Contractului de concesiune nr. 1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud -
14 14.03.2022 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud, forma consolidată -
12 16.02.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Budești -
11 16.02.2022 privind solictarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate aferenta Contractului de concesiune nr.1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud -
10 16.02.2022 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud, forma consolidată -
09 16.02.2022 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 5 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr.1277 din 06.12.2018 -
02 17.01.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Budești pe anul 2022 -
01 05.01.2022 privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022-2025 pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud” -
Nr. Data Scurtă descriere Observații
Nr Data Scurtă descriere Observații
- - . . . în curs de actualizare -
Nr. Data Scurtă descriere Observații

arhiva an 2021