Hotărârile autorității deliberative

Acte administrative adoptate de Consiliul local, acte cu caracter normativ, individual; Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;


Nr. Data Scurtă descriere Fișier
- - . . . în curs de actualizare -
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
48 09.11.2021 privind aprobarea noului Plan anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022-2025 (Strategia de tarifare), precum și mandatarea specială a reprezentantului Consiliului local Budești, să voteze și să semneze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud adoptarea Hotărârii privind aprobarea noului Plan anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022-2025 (Strategia de tarifare) și modificarea prin act adițional a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr. 3/19.09.2008
06 18.01.2021 privind respingerea propunerilor de Acte Adiționale la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277/2018 transmise de S.C. Supercom S.A. în perioada 15.10.2020 - 24.12.2020 și aprobarea Actului Adițional nr. 4 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277 din 06.12.2018, propus de Operator prin adresa nr.12345/24.12.2020 în forma modificată de A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud
05 20.01.2021 privind aprobarea modificării Statutului și Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
04 18.01.2021 privind aprobarea înrolării în sistemul Ghiseul.ro
03 18.01.2021 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local ce se vor desfășura în anul 2021 cu beneficiarii Legii nr. 416/2001
02 18.01.2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Budești în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Budești
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Observații
48 09.11.2021 privind aprobarea noului Plan anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022-2025 (Strategia de tarifare), precum și mandatarea specială a reprezentantului Consiliului local Budești, să voteze și să semneze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud adoptarea Hotărârii privind aprobarea noului Plan anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022-2025 (Strategia de tarifare) și modificarea prin act adițional a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr. 3/19.09.2008 -
06 18.01.2021 privind respingerea propunerilor de Acte Adiționale la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277/2018 transmise de S.C. Supercom S.A. în perioada 15.10.2020 - 24.12.2020 și aprobarea Actului Adițional nr. 4 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277 din 06.12.2018, propus de Operator prin adresa nr.12345/24.12.2020 în forma modificată de A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud -
05 20.01.2021 privind aprobarea modificării Statutului și Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud -
04 18.01.2021 privind aprobarea înrolării în sistemul Ghiseul.ro -
03 18.01.2021 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local ce se vor desfășura în anul 2021 cu beneficiarii Legii nr. 416/2001 -
02 18.01.2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Budești în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Budești -
Nr. Data Scurtă descriere Observații
Nr Data Scurtă descriere Observații
- - . . . în curs de actualizare -
Nr. Data Scurtă descriere Observații

arhiva an 2020