Consiliul local Budești

Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.Nr.Nume, prenumeApartenența politică
01Macarie IosifPNL Partidul Național Liberal
02Mărginean DinuPNL Partidul Național Liberal
03Moldovan Sebastian-Dumitru PNL Partidul Național Liberal
04Nemeti Marius PNL Partidul Național Liberal
05Moldovan Sorin OvidiuPSD Alianța pentru Budești, Partidul Social Democrat
06Mândrean PompeiPSD Alianța pentru Budești, Partidul Social Democrat
07Hedeș TeodorPSD Alianța pentru Budești, Partidul Social Democrat
08Agrișan Emil-Gabriel PMP Partidul Mișcarea Populară
09Szabo Octavian PMP Partidul Mișcarea Populară
10Bălaș Teofil ALDE Partidul Alianța Liberalilor și Democraților
11Halastaoan Alexandru ALDE Partidul Pro România, Alianța pentru Budești

Nr. membri Nume comisie Membri
- . . . în curs de actualizare -

DataDescriereFișierOrdine de ziMateriale ședință
- . . . în curs de actualizare

DataDescriereFișier
- . . . în curs de actualizare

DataDescriereFișier
- . . . în curs de actualizare

Regulament de organizare şi funcţionare

În conformitate cu prevederile Constituţiei României şi ale Legii nr. 215/2001, administraţia publică în unităţile administrativ teritoriale se întemeiază pe principiile autonomiei locale, descentralizării, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit.
Comuna Budești, ca unitate administrativ-teritorială, este persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină, care posedă un patrimoniu şi are iniţiativă în tot ceea ce priveşte administrarea intereselor publice locale, exercitându-şi, în condiţiile legii, autoritatea pe teritoriul delimitat prin lege.
Consiliul Local – Comuna Budești este autoritatea deliberativă a administraţiei publice care funcţionează autonom, asigură realizarea autonomiei locale şi rezolvarea treburilor publice din comună, în condiţiile prevăzute de lege. În scopul respectării legalităţii şi asigurării condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţii se adoptă următoarele norme, care constituie Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului local.


DataDescriereFișier
30.08.2019 Regulament de organizare şi funcţionare al Consiliului local

 

Primăria Budești:

 • Comuna Budești, nr.120
 • Tel/Fax: 0263-353106 / 0263-353101
 • primariabudesti@yahoo.com

Audiențe:

 • Primar:
  Vineri 10:00 – 13:00
 • Viceprimar:
  Miercuri 10:00 – 13:00
 • Secretar general UAT:
  Vineri 10:00 – 13:00

Program de funcționare:

 • Luni - Vineri
  8:30 - 16:30
 • Program cu publicul:
  Luni - Vineri 8:30 - 16:30