Budești Budatelke Budaken Budateleky

Budești (în maghiară: Budatelek, în germană: Budaken) este o comună în județul Bistrița-Năsăud, Transilvania, România, formată din satele Budești (reședința), Budești-Fânațe, Țagu și Țăgșoru. Numele Budatelke a fost menționat pentru prima dată în 1293 (1318 Budateleky, 1323 Budayghaza, 1329 Budateleky, 1330 Budatelekey). Satul reședință de comună a primit numele de Budești dupa măreața hotărâre de la Alba Iulia, 1 Decembrie 1918, când prin voința întregii suflări a luat ființă statul național unitar român.


„Guvernare transparentă, deschisă și participativă
– standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”
cod SIPOCA 35

 

Legislație

Constituția României Legea fundamentală a statului român care reglementează, printre altele, principiile generale de organizare a statului, drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor și autoritățile publice fundamentale. Actuala Constituție a României a fost adoptată în ședința Adunării Constituante din 21 noiembrie 1991 și a intrat în vigoare în urma aprobării ei prin referendumul național din 8 decembrie 1991. Constituția a fost revizuită în anul 2003 prin adoptarea Legii de revizuire a Constituției României, aprobată prin referendumul național din 18-19 octombrie 2003, lege intrată în vigoare la data de 29 octombrie 2003, data publicării în Monitorul Oficial al României.
Legătură externă 

Conducere, agenda de lucru

Primarul, viceprimarul, secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi aparatul de specialitate al primarului constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită primăria comunei, oraşului sau municipiului, care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale. 

Regulamentul de organizare şi funcţionare (R.O.F.)

Regulamentul de organizare şi funcţionare (R.O.F.) detaliază modul de organizare al autorităţii publice şi a subdiviziunilor sale organizatorice, stabileşte regulile de funcţionare, politicile şi procedurile autorităţii publice, normele de conduită, drepturile şi obligaţiile angajaţilor acesteia.


...secțiune în curs de actualizare


 

Organigrama

Organigrama - structură unitară, redată sub forma unei diagrame logice, prin care se sistematizează și se concentrează modul de organizare a tuturor resurselor umane de la nivelul unei autorități sau instituții publice, după caz, redând schematic detaliile cu privire la raporturile ierarhice de subordonare/supraordonare, precum și raporturile de colaborare;


 

Instituții subordonate

Nu există informaţii disponibile.


 

Cariera, concursuri, posturi vacante.

În temeiul art.108 din Constituția României, republicată, al art. 26 alin. (4) și (7) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.


Data Descriere Fișier
14.03.2022 REZULTATE FINALE
pentru concursul organizat în data de 14.03.2022 pentru recrutare funcție publică de execuție vacantă de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional asistent
09.03.2022 Anunț privind rezultatul verificării dosarului de la concursul de recrutare a funcției publice de execuție vacante de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional asistent în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Budești din data de 14.03.2022
11.02.2022 Comuna Budești, cu sediul în comuna Budești, sat Budești, nr. 120, judeţul Bistriţa – Năsăud, reprezentată prin primar Codrea Vasile, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea postului vacant, funcţie publică de execuție vacante - FUNCŢIONAR PUBLIC - în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Budești, judeţul Bistriţa-Năsăud, după cum urmează:
1. CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE - funcţie publică de execuţie - clasa I, grad profesional asistent (1 post) – Compartimentul secretariat, administrație publică, asistență socială, achiziții publice, stare civilă în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Budești.
Concursul se va desfăşura la data de 14.03.2022, ora 10,00, proba scrisă, iar interviul în maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, care se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Budești. Data şi ora interviului va fi anunţată ulterior.
28.12.2020 Comuna Budești, cu sediul în comuna Budești, sat Budești, nr. 120, judeţul Bistriţa – Năsăud, reprezentată prin primar Codrea Vasile, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea postului vacant, funcţie publică de execuție temporar vacantă - FUNCŢIONAR PUBLIC - în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Budești, judeţul Bistriţa-Năsăud, după cum urmează:

 

Programe și strategii

...secțiune în curs de actualizare


 

Rapoarte și studii


 

Primăria Budești:

 • Comuna Budești, nr.120
 • Tel/Fax: 0263-353106 / 0263-353101
 • primariabudesti@yahoo.com

Audiențe:

 • Primar:
  Vineri 10:00 – 13:00
 • Viceprimar:
  Miercuri 10:00 – 13:00
 • Secretar general UAT:
  Vineri 10:00 – 13:00

Program de funcționare:

 • Luni - Vineri
  8:30 - 16:30
 • Program cu publicul:
  Luni - Vineri 8:30 - 16:30