Budești Budatelke Budaken Budateleky

Budești (în maghiară: Budatelek, în germană: Budaken) este o comună în județul Bistrița-Năsăud, Transilvania, România, formată din satele Budești (reședința), Budești-Fânațe, Țagu și Țăgșoru. Numele Budatelke a fost menționat pentru prima dată în 1293 (1318 Budateleky, 1323 Budayghaza, 1329 Budateleky, 1330 Budatelekey). Satul reședință de comună a primit numele de Budești dupa măreața hotărâre de la Alba Iulia, 1 Decembrie 1918, când prin voința întregii suflări a luat ființă statul național unitar român.


„Guvernare transparentă, deschisă și participativă
– standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”
cod SIPOCA 35

 

Legislație

Constituția României Legea fundamentală a statului român care reglementează, printre altele, principiile generale de organizare a statului, drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor și autoritățile publice fundamentale. Actuala Constituție a României a fost adoptată în ședința Adunării Constituante din 21 noiembrie 1991 și a intrat în vigoare în urma aprobării ei prin referendumul național din 8 decembrie 1991. Constituția a fost revizuită în anul 2003 prin adoptarea Legii de revizuire a Constituției României, aprobată prin referendumul național din 18-19 octombrie 2003, lege intrată în vigoare la data de 29 octombrie 2003, data publicării în Monitorul Oficial al României.
Legătură externă 

Conducere, agenda de lucru

Primarul, viceprimarul, secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi aparatul de specialitate al primarului constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită primăria comunei, oraşului sau municipiului, care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale. 

Regulamentul de organizare şi funcţionare (R.O.F.)

Regulamentul de organizare şi funcţionare (R.O.F.) detaliază modul de organizare al autorităţii publice şi a subdiviziunilor sale organizatorice, stabileşte regulile de funcţionare, politicile şi procedurile autorităţii publice, normele de conduită, drepturile şi obligaţiile angajaţilor acesteia.


...secțiune în curs de actualizare


 

Organigrama

Organigrama - structură unitară, redată sub forma unei diagrame logice, prin care se sistematizează și se concentrează modul de organizare a tuturor resurselor umane de la nivelul unei autorități sau instituții publice, după caz, redând schematic detaliile cu privire la raporturile ierarhice de subordonare/supraordonare, precum și raporturile de colaborare;


 

Instituții subordonate

Nu există informaţii disponibile.


 

Cariera, concursuri, posturi vacante.

În temeiul art.108 din Constituția României, republicată, al art. 26 alin. (4) și (7) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.


DataDescriereFișier
01.11.2022 REZULTATUL FINAL
al concursului organizat pentru recrutarea funcției contractuale de execuție vacante de muncitor calificat (buldoexcavatorist), Compartimentul Serviciul de gospodărire comunală de întreținere drumuri din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Budești
31.10.2022 REZULTATUL
punctajelor obținue la proba de interviu de candidatul înscris la concursul organizat pentru recrutarea funcției contractuale de execuție vacante de muncitor calificat (buldoexcavatorist), Compartimentul Serviciul de gospodărire comunală de întreținere drumuri din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Budești
28.10.2022 REZULTATUL FINAL
al concursului organizat pentru recrutarea funcției publice de execuție de REFERENT, clasa III, grad profesional debutant din cadrul compartimentului agricol, fond funciar, cadastru, urbanism și amenajarea teritoriului
27.10.2022 REZULTATUL
punctajului obținut la proba de interviu de candidatul înscris la concursul organizat pentru recrutarea funcției publice de execuție de REFERENT, clasa III, grad profesional debutant din cadrul compartimentului agricol, fond funciar, cadastru, urbanism și amenajarea teritoriului
27.10.2022 REZULTATUL
punctajelor obținute la proba scrisă de candidatul înscris la concursul organizat în data de 27.10.2022 pentru recrutarea funcției publice de execuție de REFERENT, clasa III, grad profesional debutant din cadrul compartimentului agricol, fond funciar, cadastru, urbanism și amenajarea teritoriului
27.10.2022 REZULTATUL PROBEI PRACTICE
La concursul organizat pentru recrutarea funcției contractuale de execuție vacante de muncitor calificat (buldoexcavatorist), Compartimentul Serviciul de gospodărire comunală de întreținere drumuri din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Budești
25.10.2022 REZULTATUL
punctajelor obținute la proba scrisă de candidatul înscris la concursul organizat în data de 25.10.2022 pentru recrutarea funcției contractuale de execuție vacante de muncitor calificat (buldoexcavatorist), Compartimentul Serviciul de gospodărire comunală de întreținere drumuri din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Budești
21.10.2022 ANUNȚ
privind rezultatul selecției/verificării dosarelor de înscriere la concursul de recrutare a funcției publice de execuție vacante de referent, clasa III, grad profesional debutant în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Budești din data de 27.10.2022
17.10.2022 ANUNȚ
privind rezultatul selecției/verificării dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de muncitor calificat (buldoexcavatorist) în cadrul serviciului de gospodărire comunală și întreținere drumuri
27.09.2022 Comuna Budești, Județul Bistrița-Năsăud, organizează concurs de recrutare la sediul Primăriei comunei Budești, nr. 120, județul Bistrița-Năsăud, pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant, pe perioadă nedeterminată, conform prevederilor H.G. 286/2011 și a O.U.G. nr. 80/2022:
1 post de muncitor calificat (buldoexcavatorist) la Compartimentul Serviciul de gospodărire comunală și întreținere drumuri din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Budești, județul Bistrița-Năsăud.
27.09.2022 Comuna Budești, cu sediul în comuna Budești, sat Budești, nr. 120, județul Bistrița-Năsăud, reprezentată prin primar Codrea Vasile, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea postului vacant, funcție publică de execuție vacantă - FUNCȚIONAR PUBLIC - în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Budești, județul Bistrița-Năsăud, după cum urmează:
1. REFERENT - funcție publică de execuție - clasa III, grad profesional debutant (1 post) - Compartimentul agricol, fond funciar, urbanism și amenajarea teritoriului în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Budești
Concursul se va desfășura la data de 27.10.2022 ora 10:00, proba scrisă iar interviul în maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, care se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Budești. Data și ora interviului va fi anunțată ulterior.
20.09.2022 Comuna Budești, cu sediul în comuna Budești, sat Budești, nr. 120, județul Bistrița-Năsăud, reprezentată prin primar Codrea Vasile, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea posturilor vacante, funcții publice de execuție vacante - FUNCȚIONARI PUBLICI - în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Budești, județul Bistrița-Năsăud, după cum urmează:
- INSPECTOR - funcție publică de execuție - clasa I, grad profesional debutant (1 post) - Compartimentul asistență socială;
Concursul se va desfășura la data de 20.10.2022 ora 10:00, proba scrisă iar interviul în maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, care se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Budești. Data și ora interviului va fi anunțată ulterior.
16.08.2022 REZULTATUL FINAL
al concursului organizat pentru recrutarea funcției publice de execuție de CONSILIER, clasa I, grad profesional debutant din cadrul compartimentului stare civilă, resurse umane, relații cu publicul, arhivă, monitorizarea procedurilor administrative
16.08.2022 REZULTATUL FINAL
al concursului organizat pentru recrutarea funcției publice de execuție de INSPECTOR, clasa I, grad profesional debutant din cadrul compartimentului asistență socială
12.08.2022 REZULTATUL
punctajelor obținute la proba de interviu de candidații înscriși la concursul organizat pentru recrutarea funcției publice de execuție de CONSILIER, clasa I, grad profesional debutant din cadrul stare civilă, resurse umane, relații cu publicul, arhivă, monitorizarea procedurilor administrative
12.08.2022 ANUNȚ
privind rezultatul selecției/verificării dosarelor de înscriere la concursul de recrutare a funcției publice de execuție vacante de referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Budești din data de 18.08.2022
11.08.2022 REZULTATUL
punctajelor obținute la proba scrisă de candidații înscriși la concursul organizat în data de 11.08.2022 pentru recrutarea funcției publice de execuție de CONSILIER, clasa I, grad profesional debutant din cadrul compartimentului stare civilă, resurse umane, relații cu publicul, arhiva, monitorizarea procedurilor administrative
11.08.2022 REZULTATUL
punctajelor obținute la proba scrisă de candidații înscriși la concursul organizat în data de 11.08.2022 pentru recrutarea funcției publice de execuție de INSPECTOR, clasa I, grad profesional debutant din cadrul compartimentului asistență socială
08.08.2022 ANUNȚ
privind rezultatul selecției/verificării dosarelor de înscriere la concursul de recrutare a funcțiilor publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant și de consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul aparatului de specialiate al primarului comunei Budești din data de 11.08.2022
04.08.2022 COMISIA DE EXAMEN
Rezultate finale la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Budești
01.08.2022 ANUNȚ
privind rezultatul selecţiei/verificării dosarelor de înscriere la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Budești.
Comisia de examen constituită în baza dispoziţiei primarului comunei Budeşti nr. 103 din 05.07.2022, a procedat la selecția/verificarea dosarelor de înscriere la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Budești şi a constatat următoarele:
18.07.2022 Comuna Budești, cu sediul în comuna Budești, sat Budești, nr. 120, județul Bistrița-Năsăud, reprezentată prin primar Codrea Vasile, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea postului vacant, funcție publică de execuție vacantă - FUNCȚIONAR PUBLIC - în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Budești, județul Bistrița-Năsăud, după cum urmează:
1. REFERENT - funcție publică de execuție - clasa III, grad profesional superior (1 post) - Compartimentul agricol, fond funciar, urbanism și amenajarea teritoriului în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Budești.
Concursul se va desfășura la data de 18.08.2022, ora 10:00, proba scrisă, iar interviul în maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, care se va desfășura la sediul Primăriei comunei Budești. Data și ora interviului va fi anunțată ulterior.
12.07.2022 Comuna Budești, cu sediul în comuna Budești, sat Budești, nr. 120, județul Bistriţa-Năsăud, reprezentată prin primar Codrea Vasile, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea posturilor vacante, funcții publice de execuție vacante - FUNCȚIONARI PUBLICI - în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Budești, județul Bistrița-Năsăud, după cum urmează:
- INSPECTOR - funcție publică de execuție - grad profesional debutant (1 post) - Compartimentul asistență socială;
- CONSILIER - funcție publică de execuție - grad profesional debutant (1 post) - Compartimentul stare civilă, resurse umane, relații cu publicul, arhivă, monitorizarea procedurilor administrative.
Concursul se va desfăşura la data de 11.08.2022, ora 10:00, proba scrisă, iar interviul în maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, care se va desfășura la sediul Primăriei comunei Budești. Data și ora interviului va fi anunțată ulterior.
05.07.2022 În conformitate cu prevederile art. 617 alin. (2) și al art. 619 alin (22) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Primăria comunei Budești cu sediul în Budești, nr.120, județul Bistrița-Năsăud organizează examen de promovare în grad profesional pentru următoarele funcții publice de execuție:
detalii în documentul atașat (...)
24.06.2022 Primăria comunei Budești, județul Bistrița-Năsăud, organizează concurs de recrutare la sediul Primăriei comunei Budești, nr.120, județul Bistrița-Năsăud, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, conform prevederilor H.G. 286/2011:
- 1 post muncitor necalificat la Compartimentul Serviciul de gospodărire comunală și întreținere drumuri din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Budești, județul Bistrița-Năsăud.
- 1 post de muncitor calificat (buldoexcavatorist) la Compartimentul Serviciul de gospodărire comunala și întreținere drumuri din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Budești, județul Bistrița-Năsăud.
14.03.2022 REZULTATE FINALE
pentru concursul organizat în data de 14.03.2022 pentru recrutare funcție publică de execuție vacantă de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional asistent
09.03.2022 Anunț privind rezultatul verificării dosarului de la concursul de recrutare a funcției publice de execuție vacante de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional asistent în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Budești din data de 14.03.2022
11.02.2022 Comuna Budești, cu sediul în comuna Budești, sat Budești, nr. 120, judeţul Bistriţa – Năsăud, reprezentată prin primar Codrea Vasile, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea postului vacant, funcţie publică de execuție vacante - FUNCŢIONAR PUBLIC - în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Budești, judeţul Bistriţa-Năsăud, după cum urmează:
1. CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE - funcţie publică de execuţie - clasa I, grad profesional asistent (1 post) – Compartimentul secretariat, administrație publică, asistență socială, achiziții publice, stare civilă în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Budești.
Concursul se va desfăşura la data de 14.03.2022, ora 10,00, proba scrisă, iar interviul în maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, care se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Budești. Data şi ora interviului va fi anunţată ulterior.
28.12.2020 Comuna Budești, cu sediul în comuna Budești, sat Budești, nr. 120, judeţul Bistriţa – Năsăud, reprezentată prin primar Codrea Vasile, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea postului vacant, funcţie publică de execuție temporar vacantă - FUNCŢIONAR PUBLIC - în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Budești, judeţul Bistriţa-Năsăud, după cum urmează:

 

Programe și strategii

...secțiune în curs de actualizare


 

Rapoarte și studii


 

Primăria Budești:

 • Comuna Budești, nr.120
 • Tel/Fax: 0263-353106 / 0263-353101
 • primariabudesti@yahoo.com

Audiențe:

 • Primar:
  Vineri 10:00 – 13:00
 • Viceprimar:
  Miercuri 10:00 – 13:00
 • Secretar general UAT:
  Vineri 10:00 – 13:00

Program de funcționare:

 • Luni - Vineri
  8:30 - 16:30
 • Program cu publicul:
  Luni - Vineri 8:30 - 16:30