Hotărârile autorității deliberative

Acte administrative adoptate de Consiliul local, acte cu caracter normativ, individual; Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;Nr. Data Scurtă descriere Fișier Observații
18 05.06.2020 privind asumarea programului privind distribuirea produselor de panificație pentru școlile de pe raza comunei Budești -
17 05.06.2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a cofinanțării proiectului ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din jud. Bistrița-Năsăud” finanțat prin POIM 2014-2020 și a Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025 și mandatarea specială a reprezentantului Consiliul local Lechința, să voteze și să semneze în Adunare Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în jud. Bistrița-Năsăud, adoptarea hotărârii privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din jud. Bistrița-Năsăud” finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare (P.O.I.M.) 2014/2020 și a Planului anual de evoluție a tarifelor/strategia tarifară și să semneze actul adițional pentru includerea Planului anual de evoluție a tarifelor în Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr.3/17.09.2008. -
16 05.06.2020 privind aprobarea implementării proiectului ”Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” cod SMIS 126924 -
15 30.04.2020 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Budești -
14 30.04.2020 privind modalitatea de întocmire și ținere la zi a registrului agricol la nivelul comunei Budești pentru perioada 2020-2024 -
13 30.04.2020 privind aprobarea indicataorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Modernizare corp clădire sediu primărie Budești” -
12 30.04.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Budești pe anul 2020 -
11 30.04.2020 privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Budești pe trimestrul I 2020 -
10 07.04.2020 privind acordul pentru cumpărarea de către comuna Budești a imobilului construcție și teren aferent stație reglare gaz (3) Budești-Fânațe și a prețului acestuia -
09 07.04.2020 privind aprobarea procedurii de desfășurare a ședințelor comisiilor de specialitate precum și a ședințelor Consiliului local al comunei Budești, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate -
08 20.03.2020 privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de concesiune încheiate cu Asociațiile Crescătorilor de Taurine și Asociațiile Crescătorilor de Ovine și Caprine din comuna Budești -
07 19.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Budești pe anul 2020 -
Nr. Data Scurtă descriere Fișier Observații
Nr. Data Scurtă descriere Fișier Observații
20 2020 privind aprobarea alipirii a două imobile proprietate publică a comunei Budești -
19 2020 privind punerea la dispoziția proiectului ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud” finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare (P.O.I.M.) 2014-2020, a terenului pentru construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia -
18 2020 privind asumarea programului privind distribuirea produselor de panificație pentru școlile de pe raza comunei Budești -
17 2020 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor din comuna Budești pe anul 2020 -
16 2020 privind aprobarea implementării proiectului ”Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” cod SMIS 126924 -
15 2020 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Budești -
14 2020 privind modalitatea de întocmire și ținere la zi a registrului agricol la nivelul comunei Budești pentru perioada 2020-2024 -
13 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Modernizare corp clădire sediu primărie Budești” -
12 2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Budești pe anul 2020 -
11 2020 privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Budești pe trimestrul I 2020 -
10 2020 privind aprobarea procedurii de desfășurare a ședințelor comisiilor de specialitate precum și a ședințelor Consiliului local al comunei Budești, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate -
09 2020 privind acordul pentru cumpărarea de către comuna Budești a imobilului construcție și teren aferent stație reglare gaz (3) Budești-Fânațe și a prețului acestuia -
08 2020 privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de concesiune încheiate cu Asociațiile Crescătorilor de Taurine și Asociațiile Crescătorilor de Ovine și Caprine din comuna Budești -
07 2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Budești pe anul 2020 -
06 2020 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Budești -
05 2020 privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din Comisia de evaluare a secretarului general al U.A.T. Budești -
04 2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a confinanțării proiectului ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud” finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare (P.O.I.M.) 2014-2020, a Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025 și mandatarea specială a reprezentantului Consiliului local Budești să voteze și să semneze în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud -
03 2020 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local ce se vor desfășura în anul 2020 cu beneficiarii Legii nr. 416/2001 -
02 2020 privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă care se exploatează în anul 2020 din fondul forestier, proprietatea publică a comunei Budești, aflat în administrarea Ocolului Silvic Bistrița, precum și a prețurilor de vânzare directă a masei lemnoase către populație și instituții publice sau unități de interes local pentru anul 2020 -
01 2020 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Budești pentru anul școlar 2020-2021 -
Nr. Data Scurtă descriere Fișier Observații
Nr. Data Scurtă descriere Observații
20 2020 privind aprobarea alipirii a două imobile proprietate publică a comunei Budești -
19 2020 privind punerea la dispoziția proiectului ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud” finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare (P.O.I.M.) 2014-2020, a terenului pentru construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia -
18 2020 privind asumarea programului privind distribuirea produselor de panificație pentru școlile de pe raza comunei Budești -
17 2020 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor din comuna Budești pe anul 2020 -
16 2020 privind aprobarea implementării proiectului ”Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” cod SMIS 126924 -
15 2020 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Budești -
14 2020 privind modalitatea de întocmire și ținere la zi a registrului agricol la nivelul comunei Budești pentru perioada 2020-2024 -
13 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Modernizare corp clădire sediu primărie Budești” -
12 2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Budești pe anul 2020 -
11 2020 privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Budești pe trimestrul I 2020 -
10 2020 privind aprobarea procedurii de desfășurare a ședințelor comisiilor de specialitate precum și a ședințelor Consiliului local al comunei Budești, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate -
09 2020 privind acordul pentru cumpărarea de către comuna Budești a imobilului construcție și teren aferent stație reglare gaz (3) Budești-Fânațe și a prețului acestuia -
08 2020 privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de concesiune încheiate cu Asociațiile Crescătorilor de Taurine și Asociațiile Crescătorilor de Ovine și Caprine din comuna Budești -
07 2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Budești pe anul 2020 - -
06 2020 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Budești -
05 2020 privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din Comisia de evaluare a secretarului general al U.A.T. Budești -
04 2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a confinanțării proiectului ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud” finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare (P.O.I.M.) 2014-2020, a Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025 și mandatarea specială a reprezentantului Consiliului local Budești să voteze și să semneze în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud -
03 2020 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local ce se vor desfășura în anul 2020 cu beneficiarii Legii nr. 416/2001 -
02 2020 privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă care se exploatează în anul 2020 din fondul forestier, proprietatea publică a comunei Budești, aflat în administrarea Ocolului Silvic Bistrița, precum și a prețurilor de vânzare directă a masei lemnoase către populație și instituții publice sau unități de interes local pentru anul 2020 -
01 2020 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Budești pentru anul școlar 2020-2021 -
Nr. Data Scurtă descriere Observații
Nr Data Scurtă descriere Observații
18 05.06.2020 privind asumarea programului privind distribuirea produselor de panificație pentru școlile de pe raza comunei Budești -
17 05.06.2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a cofinanțării proiectului ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din jud. Bistrița-Năsăud” finanțat prin POIM 2014-2020 și a Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025 și mandatarea specială a reprezentantului Consiliul local Lechința, să voteze și să semneze în Adunare Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în jud. Bistrița-Năsăud, adoptarea hotărârii privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din jud. Bistrița-Năsăud” finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare (P.O.I.M.) 2014/2020 și a Planului anual de evoluție a tarifelor/strategia tarifară și să semneze actul adițional pentru includerea Planului anual de evoluție a tarifelor în Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr.3/17.09.2008. -
16 05.06.2020 privind aprobarea implementării proiectului ”Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” cod SMIS 126924 -
15 30.04.2020 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Budești -
14 30.04.2020 privind modalitatea de întocmire și ținere la zi a registrului agricol la nivelul comunei Budești pentru perioada 2020-2024 -
13 30.04.2020 privind aprobarea indicataorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Modernizare corp clădire sediu primărie Budești” -
12 30.04.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Budești pe anul 2020 -
11 30.04.2020 privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Budești pe trimestrul I 2020 -
10 07.04.2020 privind acordul pentru cumpărarea de către comuna Budești a imobilului construcție și teren aferent stație reglare gaz (3) Budești-Fânațe și a prețului acestuia -
09 07.04.2020 privind aprobarea procedurii de desfășurare a ședințelor comisiilor de specialitate precum și a ședințelor Consiliului local al comunei Budești, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate -
08 20.03.2020 privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de concesiune încheiate cu Asociațiile Crescătorilor de Taurine și Asociațiile Crescătorilor de Ovine și Caprine din comuna Budești -
07 19.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Budești pe anul 2020 -
Nr. Data Scurtă descriere Observații

în curs de actualizare . . .