ART. 43 Achiziția directă

Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (5) din Lege.

"Sistematizare pe verticală la obiectivul: Construire baza sportiva proiect tip 2” – Ţagu
În temeiul prevederilor art.7, alin (5), din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice si art. 43 din H.G. Nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din legea nr.98/2016 , Comuna Budeşti, cu sediul în Budeşti, nr. 120, Judeţul Bistriţa-Năsăud, cod poştal 427020, telefon: 0263353106, Fax: 0263353101, e-mail: primariabudesti@yahoo.com, în calitate de autoritate contractantă:
Solicită ofertă de preţ
În vederea atribuirii contractului de achiziţie care are ca obiect achiziţionarea de lucrări: "Sistematizare pe verticală la obiectivul: Construire baza sportivă proiect tip 2” - Ţagu în calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de ofertă de preţ.
CPV: 45111291-4 - Lucrări de amenajare a terenului

vizualizare document/anunț Centralizator cheltuieli

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;
Comuna Budești cu sediul în Budești, nr. 120, județul Bistrița-Năsăud, cod poștal 427020, tel: +400263353106, fax: 0040 263353101, e-mail: primariabudesti@yahoo.com, în calitate de autoritate contractantă, realizează ”Achiziția echipamentelor, instalarea punctelor de acces WiFi și mentenanță pentru proiectul: WiFi4EU Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale”
Cod CPV: 32412110-8

vizualizare document/anunț Caiet de sarcini

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;
Comuna Budești cu sediul în Budești, nr. 120, județul Bistrița-Năsăud, cod poștal 427020, tel: +400263353106, fax: 0040 263353101, e-mail: primariabudesti@yahoo.com, în calitate de autoritate contractantă, achiziționează execuție lucrări pentru obiectivul ”Construire capelă P, în satul Budești-Fânațe, comuna Budești, județul Bistrița-Năsăud”
Cod CPV: 45212360-7

vizualizare document/anunț Formulare execuție (editabil format DOC) Clauze contractuale (editabil format DOC) Caiet de sarcini Proiect tehnic (parte scrisă) Proiect tehnic (parte desenată) Studiu topografic

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;
Comuna Budești cu sediul în Budești, nr. 120, județul Bistrița-Năsăud, cod poștal 427020, tel: +400263353106, fax: 0040 263353101, e-mail: primariabudesti@yahoo.com, în calitate de autoritate contractantă, achiziționează lucrări de reparații ”Înlăturarea efectelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice în perioada 19.06 - 23.06.2020”
Cod CPV: 45233142-6 Lucrări de reparare a drumurilor (Rev. 2)

vizualizare document/anunț Formulare (editabil format DOC) Clauze contractuale (editabil format DOC) Caiet de sarcini (arhiva ZIP) Centralizator cheltuieli

În temeiul prevederilor art. 7, alin.(5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Comuna Budești, cu sediul în Budești, nr. 120, județul Bistrița-Năsăud, tel.: 0263-353106, fax:0263-353101 e-mail: primariabudesti@yahoo.com în calitate de autoritate contractantă, achiziționează lucrări având ca obiect: „Amenajare Parc Budești”
Cod CPV: 45112711-2 Lucrari de arhitectura peisagistica parcurilor (Rev.2)

vizualizare document Formulare tip (editabil format DOC) Formular F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări Model contract (editabil format DOC)